ตารางกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ขอเราแนะนำตัวหน่อย ชื่อน.ส.ภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ฉายา พี่แดน
สร้างกริตเตอร์
ฟังเพลง ดารา เกมส์นู๋เกิด วันที่ 9พฤศจิกายน 2531 เวลา 11.02น. สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
สร้างกริตเตอร์
ฟังเพลง ดารา เกมส์การศึกษา ประถมรร.เทศบาลคุ้มหนองคู มัธยม รร.กัลยาณวัตร อุดมศึกษา มมส. คณะศึกษาศาสตร์ SO(5ปี)
สร้างกริตเตอร์
ฟังเพลง ดารา เกมส์สมัยมัธยมปลาย
สร้างกริตเตอร์
| ฟังเพลง | ดารา | เกมส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น